Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

saphirka
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viagraywall graywall
saphirka
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viagraywall graywall
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

saphirka
Reposted fromFlau Flau viacynamon cynamon
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viacynamon cynamon
saphirka
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaover-land over-land
saphirka
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMezame Mezame

April 30 2017

saphirka
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
2754 ddb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMezame Mezame
3153 7342
Reposted fromfreakish freakish viafoodforsoul foodforsoul
saphirka
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMaryiczary Maryiczary
saphirka
0491 390b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
saphirka
saphirka
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaover-land over-land
saphirka
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl