Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

saphirka
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
saphirka
saphirka
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viacynamon cynamon
saphirka

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacynamon cynamon
saphirka
0582 398d 500
saphirka
2516 cccc
Reposted fromcavovo cavovo viaankaottak94 ankaottak94
saphirka

April 01 2017

7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viacieszesie cieszesie
saphirka
Play fullscreen
And not a soul to hear
Reposted fromSapereAude SapereAude viaMaryiczary Maryiczary
saphirka
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMaryiczary Maryiczary
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadziubek dziubek
saphirka
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
saphirka
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaover-land over-land
saphirka
9629 89ad 500
Od wódki rozum krótki.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 06 2015

saphirka
saphirka
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazavas zavas

June 28 2015

saphirka
...jeden poleciał tam, drugi śmignął siam, a trzeci wzbił się nad kukułcze gniazdo.
— Wyliczanka ludowa

June 25 2015

saphirka
2343 13c8 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaBalsamistka Balsamistka
saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl