Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

5158 e986 500

banshy:

Nara, Nara by Justin Montagano

Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
saphirka
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMezame Mezame
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMezame Mezame
saphirka
Reposted from1911 1911 viaMezame Mezame
9856 8503 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame

April 25 2017

saphirka
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaMezame Mezame
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viageralt geralt
saphirka
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viacynamon cynamon
saphirka
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viacynamon cynamon
saphirka
7758 917b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
saphirka
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacynamon cynamon
saphirka
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
saphirka
2260 89f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
saphirka
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viacynamon cynamon
saphirka
3766 5c4c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacynamon cynamon
saphirka
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viacynamon cynamon
2258 6cd5
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
saphirka
0099 94ae
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
7053 45a6
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl