Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

saphirka
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.
— Andrzej Majewski
Reposted fromavooid avooid viafoodforsoul foodforsoul

August 14 2019

saphirka
Koty nie robią badań okresowych i nie mówią gdy coś ich boli, dlatego zawsze jest za późno. Niektórzy ludzie to też koty. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 12 2019

7248 46fe 500

August 10 2019

saphirka
„Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”*

— * Robert Frost —„Droga nie wybrana” (tłum. St. Barańczak)
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
saphirka
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMezame Mezame

August 08 2019

0528 9359
4568 8a45 500
saphirka
saphirka
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viafoodforsoul foodforsoul

August 04 2019

saphirka
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viatoffifee toffifee
saphirka
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viatoffifee toffifee
saphirka
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
saphirka
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis

July 31 2019

saphirka

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"

July 22 2019

saphirka
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
saphirka
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
saphirka
3792 20c0 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
saphirka
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viafoodforsoul foodforsoul
saphirka
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl